Newsy prasowe

5.5 mld zł z funduszu zapasowego przeznaczmy na onkologię

Opublikowano: 25 Lut 2020

 

25 lutego 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zaapelowała do ministra zdrowia i ministra finansów o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok i przeznaczenie funduszu zapasowego NFZ w wysokości 5,5 mld zł na świadczenia z zakresu onkologii. Przeznaczenie dodatkowych środków nie wymaga zmian w ustawie budżetowej, której projekt będzie rozpatrywany w tym tygodniu przez Senat.

 

Środki na onkologię

W kontekście toczącej się w przestrzeni publicznej dyskusji wokół finasowania polskiej onkologii, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwraca uwagę, że zwiększone środki na zapobieganie, wykrywanie i leczenie nowotworów są bezdyskusyjnie pilnie potrzebne. OFO zaapelowała do przedstawicieli resortów zdrowia i finansów o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok i przeznaczenie dostępnego funduszu zapasowego płatnika publicznego na wydatki związane z budową skutecznego systemu zapobiegania, wykrywania oraz leczenia nowotworów złośliwych w Polsce.

W oparciu o analizę stanu funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, złożyliśmy ministrowi zdrowia i ministrowi finansów prośbę o uwolnienie dostępnych środków z funduszu zapasowego NFZ i skierowanie ich na onkologię. Bez dodatkowego dofinansowania jeszcze
w 2020 roku na ten cel można przeznaczyć 5,5 mld złotych. To kwota, która w znaczący sposób wpłynęłaby na rozwiązanie wielu istotnych problemów, z którymi każdego dnia mierzą się polscy pacjenci onkologiczni
– mówi Dorota Korycińska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

5,5 miliarda z funduszu zapasowego

W wyliczeniach OFO powołuje się na odpowiedź Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na interpelację posłanki Marceliny Zawiszy. W dokumencie minister wskazuje na stan funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, który na koniec 2019 roku wyniósł 7,84 mld złotych.

OFO w piśmie kierowanym do ministrów zdrowia i finansów zaznacza, że zdaje sobie sprawę, że ujemny wynik finansowy NFZ musi zostać pokryty właśnie z funduszu zapasowego płatnika, niemniej pozostałe środki zdaniem organizacji mogą i powinny być wykorzystane na rzecz pilnych potrzeb polskich pacjentów onkologicznych. Organizacja wskazuje, że przy uwzględnieniu ujemnego bilansu w 2019 roku (2,24 mld zł) i zaplanowanego ujemnego wyniku finansowego (0,24 mld zł) w roku obecnym istnieje możliwość uwolnienia 5,5 mld złotych.

 

Kluczowe obszary

W oparciu o dane z raportu Uczelni Łazarskiego, przygotowywanego przy zaangażowaniu konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej i hematologii, prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zauważa, że dostępne środki
z funduszu zapasowego NFZ wystarczyłyby na sfinansowanie wszystkich potrzebnych terapii w najczęściej występujących guzach litych oraz chorobach hematoonkologicznych.[1]

Według analiz organizacji 5,5 mld złotych wystarczyłoby także na wykształcenie liczby specjalistów równej obecnie pracującym lekarzom, specjalizującym się w onkologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, radioterapii, patomorfologii oraz chirurgii onkologicznej. Pula budżetu pozwoliłaby także na wykształcenie 30 tysięcy pielęgniarek i na stworzenie systemu kontroli jakości oraz efektywności opieki onkologicznej, opartego o rejestry kliniczne.

W liście do ministrów zdrowia i finansów Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwraca uwagę na obecny nieefektywny i nieprzyjazny pacjentowi system opieki onkologicznej w Polsce, który wymaga pilnych zmian. W przypadku odmowy wykorzystania środków z funduszu zapasowego NFZ w proponowany sposób, OFO zwróciło się z prośbą do ministrów o podanie do wiadomości planów wykorzystania wskazanych środków wraz z harmonogramem planowanego ich wydatkowania.

W tym tygodniu podczas posiedzenia Senatu rozpatrzony zostanie projektu budżetu państwa na 2020 r., do którego złożono poprawkę o przeznaczeniu dodatkowych 2 mld zł na sfinansowanie systemu opieki onkologicznej.

 

 

 

[1]https://izwoz.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Koszty_nowych_technologii_lekowych_w_leczeniu_najczesciej_diagnozowanych_nowotworow._Prognoza_2019-2021.pdf

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna: pieniądze z pilotażu sieci onkologicznej na rozwój projektów analitycznych NFZ

Opublikowano: 17 Lut 2020

 

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeznaczenie niewykorzystanych środków na realizację pilotażu sieci onkologicznej na rozwój projektu „Zdrowe Dane” oraz rozbudowę potencjału analitycznego Funduszu. W ubiegłym roku nie wykorzystano ok. 35-40 mln zł na realizację programu pilotażowego w dwóch województwach.

Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęta w ubiegłym roku, przewiduje budowę systemu zbierania, agregowania oraz wykorzystywania danych przy kształtowaniu polityki zdrowotnej przez Fundusz. Jednym z elementów tego procesu jest projekt „Zdrowe Dane”, w ramach którego udostępniono szeroko dane zbierane przez Fundusz. W ubiegłym roku opublikowano również kilka raportów dotyczących struktury oraz jakości opieki zdrowotnej, w tym w chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz innych dziedzinach medycyny.

Według Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej obecnie nie istnieją przesłanki przemawiające za skutecznością aktualnej koncepcji sieci onkologicznej. Organizacja zwraca uwagę także na brak możliwości oceny czy pilotaż pozwolił odpowiedzieć na pytania, które stały za decyzją o jego rozpoczęciu. W trakcie prac nad pilotażem oraz po jego wprowadzeniu przedstawiciele resortu zdrowia wspominali, że sednem projektu jest zbieranie danych. Niestety na dzisiaj nie bardzo wiemy czy wprowadzenie pilotażu miało sens – mówi Dorota Korycińska, Prezes OFO i dodaje – tymczasem NFZ w ostatnim roku pokazał, że chce i potrafi wykorzystać swój potencjał, a publikowane analizy z dziedziny onkologii były krokami milowymi w procesie budowania rzetelnej debaty publicznej.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia podczas posiedzenia Podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, spośród 48 mln zł przeznaczonych na realizację pilotażu w 2019 r. wykorzystano ok 8-10 mln zł. Przeznaczenie tej kwoty na działalność analityczną NFZ pozwoliłoby również rozpocząć dyskusję nad koniecznością zapewnienia Funduszowi zasobów do realizacji swoich zadań. Nasz płatnik publiczny musi ściągać specjalistów dobrymi warunkami pracy oraz ciekawymi projektami, takimi jak „Zdrowe Dane” – komentuje Dorota Korycińska. Zgodnie z procedurami, przeznaczenie dodatkowych środków na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga nowelizacji planu finansowego, którego dokonują minister zdrowia oraz minister finansów.

Konferencja prasowa

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ONKOLOGICZNA ROZPOCZYNA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Opublikowano: 15 Sty 2020

15 stycznia 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO) zainaugowała swoją działalność. Organizacja parasolowa zrzeszająca osiem organizacji pacjentów została powołana, aby wspierać zmiany w systemie opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. Pierwszym projektem OFO ma być monitoring obietnic złożonych przez polityków chorym oraz ich bliskim. zobacz więcej

OBIETNICE POLITYKÓW

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ONKOLOGICZNA ZAREJESTROWANA

Opublikowano: 29 Lis 2019

Stołeczny sąd zarejestrował Ogólnopolską Federację Onkologiczną – niezależną organizację parasolową, reprezentującą interesy pacjentów onkologicznych w debacie publicznej.

OFO zostało założone przez osiem organizacji pacjentów z całego kraju, które liczą na intensyfikację prac nad zmianą systemu opieki onkologicznej w Polsce. zobacz więcej