SŁOWA NIE LECZĄ

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna monitoruje obietnice dotyczące systemu ochrony zdrowia. Monitorujemy ich wdrażanie, regularnie występując do instytucji kreujących system ochrony zdrowia o zdanie sprawy z realizacji zobowiązań. Poniżej możesz zapoznać się z listą obietnic, ich źródłami oraz statusem realizacji. Możesz również zgłosić swoją obietnicę w ramce poniżej tabeli.

Autor obietnicyTreśćŹródłoStatus realizacji

Minister Łukasz Szumowski
Czas oczekiwania na badania obrazowe w trybie pilnym wyniesie maksymalnie 30 dni
W czerwcu 2018 r. w programie "Gość Wiadomości" Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zadeklarował, że maksymalny czas oczekiwania na diagnostykę obrazową (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wyniesie maksymalnie 30 dni do końca 2018 r. Z danych Fundacji Onkologicznej Alivia, zbieranych w ramach projektu "Kolejkoskop" wskazują, że w przypadku badań rezonansem magnetycznym jest to okres znacząco dłuższy.
Zobacz>Niezrealizowane
Publikacja wytycznych postępowania w dziedzinie onkologii
Nowelizacja tzw. "pakietu onkologicznego" wprowadziła obowiązek na ministra zdrowia w zakresie publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii od 1 lipca 2017 r. Dotychczas opublikowano w Dzienniku Ministra Zdrowia tylko jedne wytyczne - dla raka piersi. Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy, na razie nie jest znany harmonogram nadrobienia zaległości.
Zobacz>Niezrealizowane
Prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej
Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chorzy mają prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1). Według danych zebranych w portalu "Oncoindex", gdzie analizowana jest dostępność leków onkologicznych w Polsce w porównaniu do wytycznych ESMO, niemal dwie trzecie leków jest niedostępna lub dostępna z ograniczeniami.

Zobacz>Niezrealizowane

Zgłoś obietnicę

Dane zgłaszającego