Aktualności

Czy kandydaci na Prezydenta RP mają propozycje rozwiązań w opiece zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych?

Opublikowano: 26 Cze 2020

W kwietniu 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna poprosiła wszystkich Kandydatów do Prezydenta RP o przedstawienie programów zmian w opiece onkologicznej. http://federacjaonkologiczna.pl/2020/04/16/wybory-prezydenckie-2020-ogolnopolska-federacja-onkologiczna-prosi-kandydatow-na-prezydenta-rp-o-przedstawienie-programu-zmian-w-opiece-onkologicznej-i-w-ochronie-zdrowia-m-in-w-zwiazku-z-covid-19/ Do 26 czerwca 2020 roku do godz. 13.50 wpłynęła odpowiedź od JEDNEGO Kandydata – Pana Roberta Biedronia, za co Kandydatowi serdecznie dziękujemy.

Potrzeby pacjentów onkologicznych w czasie epidemii SARS-CoV-19 – rozmowy w Ministerstwie Zdrowia.

Opublikowano: 25 Cze 2020

Epidemia SARS-CoV-19 to ogromne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Po kilkunastu tygodniach doświadczeń z pandemią liderki czołowych organizacji pacjentów onkologicznych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej spotkały się z Panem Sławomirem Gadomskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i przedstawiły potrzeby chorych onkologicznie w tym specyficznym czasie oraz zaproponowały swoje rozwiązania.

Wszystkie najważniejsze kwestie ujęte zostały w piśmie z dnia 15.06.2020 roku: http://federacjaonkologiczna.pl/2020/06/15/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-prosi-ministra-zdrowia-o-spotkanie-na-ktorym-omowione-bylyby-kluczowe-i-niezbedne-dzialania-zmierzajace-do-wyjscia-z-kryzysu-w-opiece-onkologicznej/

Poruszone problemy zostały szczegółowo omówione wraz z koncepcjami ich rozwiązania. Poczucie bezpieczeństwa pacjentów onkologicznych jest kluczowe, by chorzy mogli bez obaw bezpiecznie powrócić do leczenia. Informacja – czytelna, prosta, dostępna dla pacjenta jest kluczowa w jego budowaniu.