WŁADZE FEDERACJI

Zarząd
Prezes Zarządu
Dorota Korycińska

V-ce Prezes Zarządu
Anna Kupiecka

Członek Zarządu
Marta Bednarek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bartosz Poliński

Członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Gulczynska

Członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Kozik