WŁADZE FEDERACJI

Zarząd
Prezes Zarządu
Dorota Korycińska

V-ce Prezes Zarządu
Anna Kupiecka

Członek Zarządu
Marta Bednarek

Członek Zarządu
Joanna Frątczak-Kazana

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bartosz Poliński

Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Monika Kardynał

Członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Kozik