Aktualności

O liczbę pacjentów, którym sfinansowano leczenie w ramach RDTL w latach 2020 i 2021 pytają posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach interpelacji poselskiej nr 28810.

Opublikowano: 5 gru 2021

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C9GAVZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=28810

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 26 listopada 2020 r. (tj. do wejścia w życie przepisów
ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1875)), finansowanie kosztów leczenia w ramach procedury RDTL na podstawie
pozytywnych rozstrzygnięć Ministra Zdrowia uzyskało łącznie 1858 pacjentów