SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe wraz z informacją dodatkową za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową za 2021 rok.