SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe wraz z informacją dodatkową za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową za 2021 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową za 2022 rok.

Informacja dodatkowa za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową za 2023 rok