ONKOLOGIA JUTRA


KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH – PORADNIK DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW


Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zaprasza organizacje pacjentów oraz pacjentów niezrzeszonych na pierwsze forum współpracy „ONKOLOGIA JUTRA”. 

Podczas inauguracyjnego spotkania odpowiemy sobie na pytania:

– w jaki sposób powinni być reprezentowani pacjenci onkologiczni?

– jak reprezentować pacjentów zapomnianych (paliatywnych)?

Wspólnie zdefiniujemy potrzeby pacjentów onkologicznych oraz zastanowimy

się jak zabiegać o ich realizację w nowej kadencji Parlamentu.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2023 r., o godz. 10:00, ul. Grzybowska 56 (budynek GH, wejście B). 

Regulamin Forum Współpracy Onkologia Jutra.

Prezentacja na temat działań Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej przygotowana na spotkanie Onkologii Jutra.

Jak poprawić zgłaszalność na badania profilaktyczne?

Na spotkaniu 06 grudnia zastanowimy się wspólnie, jakie działania systemowe są potrzebne, by badania przesiewowe były realizowane zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych.

Jakie są rodzaje organizacji pacjentów? Czym jest rzecznictwo, a czym działania strażnicze?

Prezentacja Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej pt. Wsparcie, rzecznictwo, społeczna kontrola władz.