PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI RZECZNICZEJ

Głównymi celami strategicznymi Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej jest monitoring następujących obszarów działań podejmowanych w obszarze onkologii:

  1. Poprawa dostępności do diagnostyki onkologicznej
  2. Profilaktyka wtórna w opiece onkologicznej
  3. Braki kadrowe w opiece onkologicznej
  4. Realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej oraz Krajowej Sieci Onkologicznej
  5. Mierniki jakościowe w opiece onkologicznej
  6. Efektywność i dostępność terapii lekowych