Aktualności

Nowelizacja Ustawy o Funduszu Medycznym.

Opublikowano: 18 lip 2022

Zgodnie z dostępnymi w domenach publicznych informacjami, niewykorzystane finanse Funduszu Medycznego za lata ubiegłe wynoszą 3.5 miliarda złotych. Do końca roku 2022 będzie ich razem ok. 7.5 miliarda.

27 czerwca 2022 roku, w Senacie RP pan profesor Piotr Czauderna zapowiedział nowelizację Ustawy o Funduszu Medycznego.

Pytamy Pana Prezydenta RP, Andrzeja Dudę o planowany termin oraz zakres proponowanych zmian.

BRAK ODPOWIEDZI NA PISMO

32.5 mld złotych – tyle niewykorzystanych środków znajduje się w polskim systemie ochrony zdrowia

Opublikowano: 16 maj 2022

Apelujemy do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezydenta RP, Ministra Finansów o jak najszybsze uruchomienie tych środków. Pieniądze złożone na kontach bankowych nie leczą.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-157 – zapis posiedzenia sejmowej komisji zdrowia z 23 marca 2022 roku.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-32022iv,6592.html – Załącznik do uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 marca 2022 r

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/finanse/przekazywanie-skladek-do-nfz. – Informacja o przekazywaniu składek do NFZ

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCE5EHL/%24FILE/i32852-o1.pdf – odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą wydatkowania środków na Fundusz Medyczny.