KIM JESTEŚMY

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna jest związkiem stowarzyszeń, który powstał w listopadzie 2019 r.
Celem funkcjonowania organizacji jest udział w debacie publicznej dotyczącej stanu systemu ochrony zdrowia oraz kształtowanie rozwiązań, wpływających na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce.

onkologia

MONITORING SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

onkologia

EDUKACJA ONKOLOGICZNA

onkologia

REPREZENTOWANIE INTERESÓW PACJENTÓW

onkologia

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE INICJATYW

JEDNOCZY NAS WSPÓLNY CEL

onkologia

Federacja jest organizacją niezależną, której działalność jest oparta na przejrzystości procedur oraz podejmowanych decyzji. OFO jest silne siłą stowarzyszeń oraz fundacji członkowskich, wśród których znajdują się wiodące organizacje pacjentów w Polsce.

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

Chcesz nawiązać współpracę?

Zgłosić inicjatywę?