SŁOWA NIE LECZĄ

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna monitoruje obietnice dotyczące systemu ochrony zdrowia. Monitorujemy ich wdrażanie, regularnie występując do instytucji kreujących system ochrony zdrowia o zdanie sprawy z realizacji zobowiązań. Poniżej możesz zapoznać się z listą obietnic, ich źródłami oraz statusem realizacji. Możesz również zgłosić swoją obietnicę w ramce poniżej tabeli.

Autor obietnicyTreśćŹródłoStatus realizacji
Fundusz Medyczny
7 marca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powstanie Funduszu Medycznego cyt.: środki z Funduszu Medycznego miałyby być przeznaczone m.in. na: finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. W wywiadzie z dnia 05 czerwca 2020 r. minister Sławomir Gadomski przekazał, że formuła funduszu będzie zmieniona, źródła jego finansowania nie są znane, a realizacja nastąpi nie szybciej niż w 2021 roku https://www.politykazdrowotna.com/60193,co-dalej-z-funduszem-medycznym-i-funduszem-modernizacji-szpitali
Zobacz>W trakcie realizacji

Minister Łukasz Szumowski
Czas oczekiwania na badania obrazowe w trybie pilnym wyniesie maksymalnie 30 dni
W czerwcu 2018 r. w programie "Gość Wiadomości" Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zadeklarował, że maksymalny czas oczekiwania na diagnostykę obrazową (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wyniesie maksymalnie 30 dni do końca 2018 r. Z danych Fundacji Onkologicznej Alivia, zbieranych w ramach projektu "Kolejkoskop" wskazują, że w przypadku badań rezonansem magnetycznym jest to okres znacząco dłuższy.
Zobacz>Niezrealizowane
Prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej
Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chorzy mają prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1). Według danych zebranych w portalu "Oncoindex", gdzie analizowana jest dostępność leków onkologicznych w Polsce w porównaniu do wytycznych ESMO, niemal dwie trzecie leków jest niedostępna lub dostępna z ograniczeniami.

Zobacz>Niezrealizowane
Publikacja wytycznych postępowania w dziedzinie onkologii
Nowelizacja tzw. "pakietu onkologicznego" wprowadziła obowiązek na ministra zdrowia w zakresie publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii od 1 lipca 2017 r. Dotychczas opublikowano w Dzienniku Ministra Zdrowia tylko jedne wytyczne - dla raka piersi. Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy, na razie nie jest znany harmonogram nadrobienia zaległości.
Zobacz>Niezrealizowane

Zgłoś obietnicę

    Dane zgłaszającego