SŁOWA NIE LECZĄ

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna monitoruje obietnice dotyczące systemu ochrony zdrowia. Monitorujemy ich wdrażanie, regularnie występując do instytucji kreujących system ochrony zdrowia o zdanie sprawy z realizacji zobowiązań. Poniżej możesz zapoznać się z listą obietnic, ich źródłami oraz statusem realizacji. Możesz również zgłosić swoją obietnicę w ramce poniżej tabeli.

Autor obietnicyTreśćŹródłoStatus realizacji

Prezydent RP Andrzej Duda.
7 marca 2020roku
Fundusz Medyczny
7 marca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powstanie Funduszu Medycznego cyt.: środki z Funduszu Medycznego miałyby być przeznaczone m.in. na: finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. W wywiadzie z dnia 05 czerwca 2020 r. minister Sławomir Gadomski przekazał, że formuła funduszu będzie zmieniona, źródła jego finansowania nie są znane, a realizacja nastąpi nie szybciej niż w 2021 roku https://www.politykazdrowotna.com/60193,co-dalej-z-funduszem-medycznym-i-funduszem-modernizacji-szpitali
Zobacz>W trakcie realizacji

Minister Łukasz Szumowski
Czas oczekiwania na badania obrazowe w trybie pilnym wyniesie maksymalnie 30 dni
W czerwcu 2018 r. w programie "Gość Wiadomości" Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zadeklarował, że maksymalny czas oczekiwania na diagnostykę obrazową (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wyniesie maksymalnie 30 dni do końca 2018 r. Z danych Fundacji Onkologicznej Alivia, zbieranych w ramach projektu "Kolejkoskop" wskazują, że w przypadku badań rezonansem magnetycznym jest to okres znacząco dłuższy.
Zobacz>Niezrealizowane

Minister Łukasz Szumowski
Prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej
Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chorzy mają prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1). Według danych zebranych w portalu "Oncoindex", gdzie analizowana jest dostępność leków onkologicznych w Polsce w porównaniu do wytycznych ESMO, niemal dwie trzecie leków jest niedostępna lub dostępna z ograniczeniami.

Zobacz>Niezrealizowane

Odpowiedzialni za realizację:
1. Minister Konstanty Radziwiłł
2. Minister Łukasz Szumowski
3. Minister Adam Niedzielski
Publikacja wytycznych postępowania w dziedzinie onkologii
Nowelizacja tzw. "pakietu onkologicznego" wprowadziła obowiązek na ministra zdrowia w zakresie publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii od 1 lipca 2017 r. Dotychczas opublikowano w Dzienniku Ministra Zdrowia tylko jedne wytyczne - dla raka piersi. Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy, na razie nie jest znany harmonogram nadrobienia zaległości.
Zobacz>
Zobacz>
Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
03 marca 2021roku
Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
03 marca 2021, na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia minister Sławomir Gadomski, odpowiedzialny za onkologię obiecał, że "do końca miesiąca chcemy przedstawić projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej i poddać go pracom legislacyjnym. W kwietniu projekt miałby trafić do konsultacji". Niespełna dwa miesiące później minister Sławomir Gadomski powtórzył te same słowa w tym samym miejscu.
Zobacz>Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
17 marca 2021 roku
Termin projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nie został dotrzymany
17 marca 2021 roku Minister Sławomir Gadomski na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia: "(...) w ciągu nie dłużej niż trzech miesięcy spotkamy się na posiedzeniu Komisji Zdrowia z projektem ustawy dotyczącym Krajowej Sieci Onkologicznej (...)".
Do końca czerwca 2021 roku termin złożonej obietnicy nie został dotrzymany.
Zobacz>Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
27 kwietnia 2021 roku
Kolejny termin projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nie jest dotrzymany
27 kwietnia 2021 roku, w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia "Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że termin przygotowania projektu ustawy został przesunięty o miesiąc. Po jego upływie dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza."
Do połowy września 2021 roku obiecanego projektu ustawy o KSO MZ nie przedstawiło.
Zobacz>Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
27 kwietnia 2021 roku
Mierniki jakościowe w onkologii
W trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia Minister Sławomir Gadomski przekonywał, że "dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza", przesuwając termin projektu ustawy o miesiąc.
Do połowy września 2021 roku informacji o miernikach brak. Brak również odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej z pytaniami dotyczącymi terminu projektu Ustawy oraz o stanie zaawansowania prac nad miernikami. Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej miał być przekazany do konsultacji do końca maja 2021 roku. O przyczyny kolejnego niedotrzymanego terminu pytamy Ministerstwo Zdrowia.
Zobacz>Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
15 czerwca 2021 roku
"Finalizujemy prace nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej - zapewnia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Te słowa mogliśmy usłyszeć podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 15 czerwca 2021 roku.
Do końca września 2021 roku o projekcie ustawy oraz zapowiadanym finale prac niczego nie wiadomo.
Zobacz>Niezrealizowane

Minister Adam Niedzielski
25 listopada 2020 roku
Profilaktyka onkologiczna"
25 listopada 2020 roku Minister Adam Niedzielski powołał Zespół ds. odbudowy profilaktyki onkologicznej po epidemii SARS-CoV-2.
Wypracowane przez Zespół rekomendacje do końca września 2021 roku nie zostały opublikowane ani wdrożone.
Zobacz>Niezrealizowane

Odpowiedzialni:
Minister Adam Niedzielski
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
Profilaktyka w onkologii
W sprawozdaniu z realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej znajduje się informacja o liczbie podjętych przez Ministerstwo Zdrowia działań w tym obszarze. Brakuje jednak informacji o ich skuteczności.
Tymczasem Polska odnotowuje ciągły spadek zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz wzrost zachorowalności na raka.
W sierpniu 2021 roku poprawy nie widać, co wskazuje na słabą efektywność tych działań.
Choroby odnikotynowe kosztują 2.28 mld złotych rocznie (dane z 2019r.) W Polsce jest zaledwie 5 (pięć!) poradni antynikotynowych, a leki wspomagające rzucanie palenia nie są refundowane.
Zobacz>
Zobacz>
Niezrealizowane

Prezydent RP Andrzej Duda
Prezes ABM Radosław Sierpiński
Minister Adam Niedzielski
Agencja Badań Medycznych - polscy pacjenci będą mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii onkologicznych.
15 czerwca 2019 roku, Prezydent RP Andrzej Duda:
- "wierzę, że współpraca z MD Anderson Cancer Center przełoży się na poprawę leczenia chorób nowotworowych w Polsce"
- "Poprawa efektów leczenia chorób nowotworowych tylko o 10% to uratowanie każdego dnia aż 22 osób."
Minister Łukasz Szumowski:
- "Dzięki tej współpracy (z MD Anderson) zyskują polscy pacjenci, polscy pracownicy w ochronie zdrowia."
Sytuacja polskich pacjentów onkologicznych stale się pogarsza, nic też nie wiadomo o zyskach polskich lekarzy ze współpracy z MD Anderson ani o samej współpracy.
Na stronie www ABM brak sprawozdania za 2020 rok.
Zobacz>
Zobacz>

Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
Cancer Unity
W połowie 2019 roku Minister Sławomir Gadomski obiecywał powstanie cancer unitów, czyli ośrodków narządowych leczenia raka.
W styczniu 2020 roku MZ zapowiadało intensyfikacje prac nad ośrodkami kompleksowego leczenia raka, z finalizacją ich w I kwartale 2020 roku.
Do września 2021 roku powstało ich zaledwie 19. Są to ośrodki kompleksowego leczenia raka piersi.
Zobacz>
Zobacz>
Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski (piecza nad KSO)
Nierówności w zdrowiu

"Głównym celem KSO jest zniwelowanie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej — podkreślił dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii"

Tymczasem nierówności w zdrowiu się pogłębiają. Z Raportu Kantar Public dla Fundacji Aliwia wynika, że 1/5 badanych chorych ma trudnosci z dotarciem do lekarza, jedna z respondentek przyznała, że do szpitala dojeżdża autostopem i autobusem.
Zobacz>
Zobacz>
Zobacz>
Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski (piecza nad NSO).
Realizacja celów nadrzędnych Narodowej Strategii Onkologicznej
"Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu.".
- okreslenie przeżywalności 5 lat OD zakończenia terapii jest kuriozum.
- odnotowujemy stały wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe,
- poprawa jakości życia pacjentów przed i po leczeniu - brak danych w sprawozdaniu z realizacji NSO.
Zobacz>
Zobacz>
Zobacz>

Niezrealizowane

Minister Sławomir Gadomski
Minister Sławomir Gadomski - nowelizacja rozporządzenia o BCU będzie opublikowana z początkiem października (2021r)
"(...) bo jeszcze wcześniej
– jeśli już idziemy według pewnego harmonogramu – chcemy właśnie znowelizować rozporządzenie dotyczące BCU. Tu praktycznie mamy przygotowany materiał i niezwłocznie z początkiem października skierujemy ten projekt do konsultacji".
Zobacz>
Do 21 października 2021 roku nowelizacja rozporządzenia nie została opublikowana.
Niezrealizowane


Maciej Miłokowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że (...) projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do konsultacji do końca 2021 roku
Zobacz>Niezrealizowane


Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wiceminister Zdrowia Wiceminister Maciej Miłkowski:" uruchomienie Polskiego Rejestru Onkohematologicznego "PROH" nastąpi do dnia 30 września 2022"Zobacz>
Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
22.12.2020 roku
Lung Cancer Unit, Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
Unit zostanie wprowadzony w pierwszej połowie 2021 roku dla wszystkich pacjentów. Wynika to z harmonogramu wdrażania zmian ujętego w Narodowej Strategii Onkologicznej. Świadczenia w ramach unitu będą realizowane przez wyspecjalizowane jednostki, po spełnieniu przez nie odpowiednich wymagań.
Zobacz>
Jedyny działający podmiot, realizujący LCU w 2022 roku:
Zobacz>
Niezrealizowane

Premier Mateusz Morawiecki
04 luty 2021 roku
Premier Mateusz Morawiecki
4 lutego 2021 roku, w dniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ustawa wprowadzająca zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Projekt ustawy o KŚO powstanie do 31 marca 2021 roku.
Zobacz>
Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
21 kwietnia 2021 roku
Podsekretarz Stanu, Sławomir Gadomski, senacka Komisja Zdrowia
"Raportowane będą surowe dane – mówił Gadomski" (nt. sprawozdania z realizacji pilotażu KSO - dop. OFO)
Zobacz>Niezrealizowane

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski
21 lutego 2022 roku.
Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski
"Jestem w pełni przekonany, że w tym roku będzie uruchomiony dla dziewcząt program z bezpłatną szczepionką przeciw HPV dla dziewcząt – oświadczył minister Maciej Miłkowski podczas konferencji Priorytety w ochronie zdrowia 2022."
Zobacz>Niezrealizowane
ZAPOWIEDŹ

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Od marca (2023r.- przyp. OFO) koordynatorzy leczenia onkologicznego pojawią się w nowych ośrodkach Zobacz>W trakcie realizacji


Waldemar Kraska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu Waldemar Kraska
"Wiceminister zapowiedział, że „w planach jest rozpoczęcie od 1 stycznia 2023 r. w całej Polsce pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, który działa już w województwach dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim. Sieć wprowadza skoordynowaną, kompleksową opiekę dla pacjentów – wyjaśnił Waldemar Kraska, podkreślając, że „głównym założeniem NSO jest, aby pacjenci, obojętnie gdzie mieszkają, mieli dostępność do leczenia onkologicznego na takim samym, bardzo dobrym poziomie”.
Zobacz>
Niezrealizowane

Zgłoś obietnicę

    Dane zgłaszającego