SŁOWA NIE LECZĄ

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna monitoruje obietnice dotyczące systemu ochrony zdrowia. Monitorujemy ich wdrażanie, regularnie występując do instytucji kreujących system ochrony zdrowia o zdanie sprawy z realizacji zobowiązań. Poniżej możesz zapoznać się z listą obietnic, ich źródłami oraz statusem realizacji. Możesz również zgłosić swoją obietnicę w ramce poniżej tabeli.

Autor obietnicyTreśćŹródłoStatus realizacji
Prezydent RP Andrzej Duda.
7 marca 2020roku
Fundusz Medyczny
7 marca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powstanie Funduszu Medycznego cyt.: środki z Funduszu Medycznego miałyby być przeznaczone m.in. na: finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. W wywiadzie z dnia 05 czerwca 2020 r. minister Sławomir Gadomski przekazał, że formuła funduszu będzie zmieniona, źródła jego finansowania nie są znane, a realizacja nastąpi nie szybciej niż w 2021 roku https://www.politykazdrowotna.com/60193,co-dalej-z-funduszem-medycznym-i-funduszem-modernizacji-szpitali
ZobaczW trakcie realizacji
Minister Łukasz SzumowskiCzas oczekiwania na badania obrazowe w trybie pilnym wyniesie maksymalnie 30 dni
W czerwcu 2018 r. w programie "Gość Wiadomości" Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zadeklarował, że maksymalny czas oczekiwania na diagnostykę obrazową (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wyniesie maksymalnie 30 dni do końca 2018 r. Z danych Fundacji Onkologicznej Alivia, zbieranych w ramach projektu "Kolejkoskop" wskazują, że w przypadku badań rezonansem magnetycznym jest to okres znacząco dłuższy.
ZobaczNiezrealizowane
Minister Łukasz SzumowskiPrawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej
Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chorzy mają prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1). Według danych zebranych w portalu "Oncoindex", gdzie analizowana jest dostępność leków onkologicznych w Polsce w porównaniu do wytycznych ESMO, niemal dwie trzecie leków jest niedostępna lub dostępna z ograniczeniami.
ZobaczNiezrealizowane
Odpowiedzialni za realizację:
1. Minister Konstanty Radziwiłł
2. Minister Łukasz Szumowski
3. Minister Adam Niedzielski
Publikacja wytycznych postępowania w dziedzinie onkologii
Nowelizacja tzw. "pakietu onkologicznego" wprowadziła obowiązek na ministra zdrowia w zakresie publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie onkologii od 1 lipca 2017 r. Dotychczas opublikowano w Dzienniku Ministra Zdrowia tylko jedne wytyczne - dla raka piersi. Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy, na razie nie jest znany harmonogram nadrobienia zaległości.
Zobacz
Zobacz
Niezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
03 marca 2021roku
Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
03 marca 2021, na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia minister Sławomir Gadomski, odpowiedzialny za onkologię obiecał, że "do końca miesiąca chcemy przedstawić projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej i poddać go pracom legislacyjnym. W kwietniu projekt miałby trafić do konsultacji". Niespełna dwa miesiące później minister Sławomir Gadomski powtórzył te same słowa w tym samym miejscu.
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
17 marca 2021 roku
Termin projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nie został dotrzymany
17 marca 2021 roku Minister Sławomir Gadomski na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia: "(...) w ciągu nie dłużej niż trzech miesięcy spotkamy się na posiedzeniu Komisji Zdrowia z projektem ustawy dotyczącym Krajowej Sieci Onkologicznej (...)".
Do końca czerwca 2021 roku termin złożonej obietnicy nie został dotrzymany.
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
27 kwietnia 2021 roku
Kolejny termin projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej nie jest dotrzymany
27 kwietnia 2021 roku, w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia "Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że termin przygotowania projektu ustawy został przesunięty o miesiąc. Po jego upływie dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza."
Do połowy września 2021 roku obiecanego projektu ustawy o KSO MZ nie przedstawiło.
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
27 kwietnia 2021 roku
Mierniki jakościowe w onkologii
W trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia Minister Sławomir Gadomski przekonywał, że "dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza", przesuwając termin projektu ustawy o miesiąc.
Do połowy września 2021 roku informacji o miernikach brak. Brak również odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej z pytaniami dotyczącymi terminu projektu Ustawy oraz o stanie zaawansowania prac nad miernikami. Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej miał być przekazany do konsultacji do końca maja 2021 roku. O przyczyny kolejnego niedotrzymanego terminu pytamy Ministerstwo Zdrowia.
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
15 czerwca 2021 roku
"Finalizujemy prace nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej - zapewnia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Te słowa mogliśmy usłyszeć podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 15 czerwca 2021 roku.
Do końca września 2021 roku o projekcie ustawy oraz zapowiadanym finale prac niczego nie wiadomo.
ZobaczNiezrealizowane
Minister Adam Niedzielski
25 listopada 2020 roku
Profilaktyka onkologiczna
25 listopada 2020 roku Minister Adam Niedzielski powołał Zespół ds. odbudowy profilaktyki onkologicznej po epidemii SARS-CoV-2.
Wypracowane przez Zespół rekomendacje do końca września 2021 roku nie zostały opublikowane ani wdrożone.
ZobaczNiezrealizowane
Odpowiedzialni:
Minister Adam Niedzielski
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
Profilaktyka w onkologii
W sprawozdaniu z realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej znajduje się informacja o liczbie podjętych przez Ministerstwo Zdrowia działań w tym obszarze. Brakuje jednak informacji o ich skuteczności.
Tymczasem Polska odnotowuje ciągły spadek zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz wzrost zachorowalności na raka.
W sierpniu 2021 roku poprawy nie widać, co wskazuje na słabą efektywność tych działań.
Choroby odnikotynowe kosztują 2.28 mld złotych rocznie (dane z 2019r.) W Polsce jest zaledwie 5 (pięć!) poradni antynikotynowych, a leki wspomagające rzucanie palenia nie są refundowane.
Zobacz

Zobacz

Niezrealizowane
Prezydent RP Andrzej Duda
Prezes ABM Radosław Sierpiński
Minister Adam Niedzielski
Agencja Badań Medycznych - polscy pacjenci będą mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii onkologicznych.
15 czerwca 2019 roku, Prezydent RP Andrzej Duda:
- "wierzę, że współpraca z MD Anderson Cancer Center przełoży się na poprawę leczenia chorób nowotworowych w Polsce"
- "Poprawa efektów leczenia chorób nowotworowych tylko o 10% to uratowanie każdego dnia aż 22 osób."
Minister Łukasz Szumowski:
- "Dzięki tej współpracy (z MD Anderson) zyskują polscy pacjenci, polscy pracownicy w ochronie zdrowia."
Sytuacja polskich pacjentów onkologicznych stale się pogarsza, nic też nie wiadomo o zyskach polskich lekarzy ze współpracy z MD Anderson ani o samej współpracy.
Na stronie www ABM brak sprawozdania za 2020 rok.
Zobacz

Zobacz

Niezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir GadomskiCancer Unity
W połowie 2019 roku Minister Sławomir Gadomski obiecywał powstanie cancer unitów, czyli ośrodków narządowych leczenia raka.
W styczniu 2020 roku MZ zapowiadało intensyfikacje prac nad ośrodkami kompleksowego leczenia raka, z finalizacją ich w I kwartale 2020 roku.
Do września 2021 roku powstało ich zaledwie 19. Są to ośrodki kompleksowego leczenia raka piersi.
Zobacz

Zobacz
Niezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski (piecza nad KSO)Nierówności w zdrowiu

"Głównym celem KSO jest zniwelowanie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej — podkreślił dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii"

Tymczasem nierówności w zdrowiu się pogłębiają. Z Raportu Kantar Public dla Fundacji Aliwia wynika, że 1/5 badanych chorych ma trudnosci z dotarciem do lekarza, jedna z respondentek przyznała, że do szpitala dojeżdża autostopem i autobusem.
Zobacz

Zobacz


Zobacz
Niezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski (piecza nad NSO).Realizacja celów nadrzędnych Narodowej Strategii Onkologicznej
"Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu.".
- okreslenie przeżywalności 5 lat OD zakończenia terapii jest kuriozum.
- odnotowujemy stały wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe,
- poprawa jakości życia pacjentów przed i po leczeniu - brak danych w sprawozdaniu z realizacji NSO.
Zobacz


Zobacz
Zobacz
Niezrealizowane
Minister Sławomir GadomskiMinister Sławomir Gadomski - nowelizacja rozporządzenia o BCU będzie opublikowana z początkiem października (2021r)
"(...) bo jeszcze wcześniej
– jeśli już idziemy według pewnego harmonogramu – chcemy właśnie znowelizować rozporządzenie dotyczące BCU. Tu praktycznie mamy przygotowany materiał i niezwłocznie z początkiem października skierujemy ten projekt do konsultacji".
Zobacz
Do 21 października 2021 roku nowelizacja rozporządzenia nie została opublikowana.
Niezrealizowane
Maciej Miłokowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie ZdrowiaWiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że (...) projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do konsultacji do końca 2021 rokuZobaczNiezrealizowane
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wiceminister Zdrowia Wiceminister Maciej Miłkowski:" uruchomienie Polskiego Rejestru Onkohematologicznego "PROH" nastąpi do dnia 30 września 2022"ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
22.12.2020 roku
Lung Cancer Unit, Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
Unit zostanie wprowadzony w pierwszej połowie 2021 roku dla wszystkich pacjentów. Wynika to z harmonogramu wdrażania zmian ujętego w Narodowej Strategii Onkologicznej. Świadczenia w ramach unitu będą realizowane przez wyspecjalizowane jednostki, po spełnieniu przez nie odpowiednich wymagań.
Zobacz
Jedyny działający podmiot, realizujący LCU w 2022 roku:

Zobacz
Niezrealizowane
Premier Mateusz Morawiecki
04 luty 2021 roku
Premier Mateusz Morawiecki
4 lutego 2021 roku, w dniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ustawa wprowadzająca zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Projekt ustawy o KŚO powstanie do 31 marca 2021 roku.
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
21 kwietnia 2021 roku
Podsekretarz Stanu, Sławomir Gadomski, senacka Komisja Zdrowia
"Raportowane będą surowe dane – mówił Gadomski" (nt. sprawozdania z realizacji pilotażu KSO - dop. OFO)
ZobaczNiezrealizowane
Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski
21 lutego 2022 roku.
Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski
"Jestem w pełni przekonany, że w tym roku będzie uruchomiony dla dziewcząt program z bezpłatną szczepionką przeciw HPV dla dziewcząt – oświadczył minister Maciej Miłkowski podczas konferencji Priorytety w ochronie zdrowia 2022."
ZobaczNiezrealizowane
ZAPOWIEDŹ

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Od marca (2023r.- przyp. OFO) koordynatorzy leczenia onkologicznego pojawią się w nowych ośrodkachZobaczW trakcie realizacji
Waldemar Kraska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu Waldemar Kraska
"Wiceminister zapowiedział, że „w planach jest rozpoczęcie od 1 stycznia 2023 r. w całej Polsce pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, który działa już w województwach dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim. Sieć wprowadza skoordynowaną, kompleksową opiekę dla pacjentów – wyjaśnił Waldemar Kraska, podkreślając, że „głównym założeniem NSO jest, aby pacjenci, obojętnie gdzie mieszkają, mieli dostępność do leczenia onkologicznego na takim samym, bardzo dobrym poziomie”.
ZobaczNiezrealizowane

Zgłoś obietnicę

    Dane zgłaszającego