POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z niniejszej strony Internetowej, zwanej dalej Serwisem, Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.federacjonkologiczna.pl jest Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, związek stowarzyszeń wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod nrem KRS : 0000816362, adres siedziby: Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, Mazowieckie, NIP: 527-29-13-639, REGON: 384998653 , adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@federacjaonkologiczna.pl, tel. +48 602742732, zwana dalej „Administratorem”.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:
  – w przypadku przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza to nasz prawnie uzasadniony interes);
  – w ramach plików „cookies” – w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) lub w odpowiednim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonowania Serwisu);
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. Dane pozyskane w wyniku użycia formularza kontaktowego mogą być przetwarzane przez okres 3 lat lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik którego dane dotyczą, powinien skontaktować się, za pomocą podanych danych kontaktowych, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 • Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów.

Pliki „cookies”

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu – Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, będąca właścicielem Serwisu www.federacjaonkologiczna.pl
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Pliki „cookies” są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

-„cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia Serwisu.

– „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

– „cookies” „analityczne” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, stronie, z jakiej Użytkownik został przekierowany, liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są usługi Google Analytics, które służą analizie strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.