DZIAŁAMY
NA RZECZ POPRAWY
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ
W POLSCE
Slider

AKTUALNOŚCI

09.04.2021

Dzięki uprzejmości Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia otrzymaliśmy cząstkowe wyniki pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zachęcamy do przeczytania: więcej >

08.04.2021

Krajowa Sieć Onkologiczna wymaga korekty. Konieczne do spełnienia warunki, by sieć należycie pełniła swoje cele są zawarte w piśmie, skierowanym do Ministra Zdrowia.

Brak konfliktu interesów w nadzorze nad realizacją KSO. Przejrzystość danych. Zminimalizowanie nierówności w zdrowiu. Społeczny nadzór nad KSO. Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego więcej >

19.03.2021

Wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej – prace Komitetu Sterującego dot. pilotażu KSO

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna składa wniosek o dostęp do kopii dokumentacji Komitetu Sterującego Krajowej Sieci Onkologicznej. więcej >

SŁOWA NIE LECZĄ

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna

Fundusz Medyczny

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna

Skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę obrazową

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna

Prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE

W SKŁAD FEDERACJI

Chcesz nawiązać współpracę?

Zgłosić inicjatywę?