Aktualności

Środki, przeznaczone na FM w latach 2020 oraz 2021 nie zostały wykorzystane. Wbrew pierwotnym zapowiedziom, obecnie proponowane rozwiązania nie będą stanowiły „wsparcia dla profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich”.

Opublikowano: 15 lut 2022

https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-medyczny

Wspólnie z innymi organizacjami, prosimy Ministra Zdrowia o wyjaśnienie naszych wątpliwości dotyczących finansowania terapii, harmonogramu prac legislacyjnych nad FM oraz przejrzystości wydatkowanych środków.

Profilaktyka raka piersi. Kto może kierować pacjentki na USG piersi?

Opublikowano: 5 sty 2022

Pytamy NFZ o specjalistów, którzy mają uprawnienia do kierowania pacjentek na USG piersi. Po wielu dyskusjach wiemy, że tej możliwości nie mają lekarze POZ. Odpowiedź NFZ znajduje się pod naszym pismem w tej sprawie.

Odpowiedź NFZ

Linki do wskazanych aktów prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000357/O/D20160357.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001248/O/D20131248.pdf

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822019dsoz,7104.html