Aktualności

Dwa dni robocze na konsultacje społeczne Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept!

Opublikowano: 20 paź 2023

Rozporządzenie ukazało się 18 października 2023 roku (środa), termin konsultacji – 3 dni (sobota).

Cyt.: Zwracam się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz przekazanie ich w
wersji elektronicznej umożliwiającej edycje tekstu na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377950/katalog/13011352#13011352

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

Bezpieczeństwo pacjenta-dane wrażliwe.

Opublikowano: 7 sie 2023

Apel Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej do Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego dotyczący zakresu dostępu do danych, zawartych w rejestrach medycznych.

Debata „Z sercem po stronie zdrowia” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie z kandydatami na Prezydenta RP.

Opublikowano: 4 cze 2020

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała debatę z kandydatami na Prezydenta RP. Lekarze chcieli poznać, jakie propozycje mają Kandydaci dla poprawy trudnej sytuacji w ochronie zdrowia. Jako Federacja, zrzeszająca organizacje pacjentów onkologicznych byliśmy szczerze zainteresowani, jaki kierunek reformy opieki zdrowotnej Kandydaci proponują. Za istotny i ważny uznał ten temat jeden Kandydat – Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, który przedstawił propozycje swoich rozwiązań.

Dziękujemy Panu Prezesowi OIL w Warszawie – Łukaszowi Jankowskiemu za niezwykle cenną inicjatywę, która w efekcie spowodowała wiele przemyśleń i postawiła kluczowe pytanie – kiedy zdrowie Polaków stanie się dla polityków tematem godnym poważnej debaty publicznej?