Aktualności

Debata „Z sercem po stronie zdrowia” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie z kandydatami na Prezydenta RP.

Opublikowano: 4 cze 2020

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała debatę z kandydatami na Prezydenta RP. Lekarze chcieli poznać, jakie propozycje mają Kandydaci dla poprawy trudnej sytuacji w ochronie zdrowia. Jako Federacja, zrzeszająca organizacje pacjentów onkologicznych byliśmy szczerze zainteresowani, jaki kierunek reformy opieki zdrowotnej Kandydaci proponują. Za istotny i ważny uznał ten temat jeden Kandydat – Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, który przedstawił propozycje swoich rozwiązań.

Dziękujemy Panu Prezesowi OIL w Warszawie – Łukaszowi Jankowskiemu za niezwykle cenną inicjatywę, która w efekcie spowodowała wiele przemyśleń i postawiła kluczowe pytanie – kiedy zdrowie Polaków stanie się dla polityków tematem godnym poważnej debaty publicznej?

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna bez odpowiedzi na zadane pytania.

Opublikowano: 20 mar 2020

24 lutego 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna złożyła wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, dotyczące Ankiety Satysfakcji Pacjenta https://federacjaonkologiczna.pl/2020/02/24/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-sklada-wniosek-do-ministra-zdrowia-o-dane-dot-ankiety-zadowolenia-pacjentow-z-pilotazu-kso/

Pytania dotyczyły:

  • przyjętej metodologii badania satysfakcji pacjentów
  • liczby respondentów Ankiety
  • liczby ośrodków objętych pilotażem.
  • liczby ośrodków objętych pilotażem, w których czas oczekiwania, wedle wypowiedzi Pana Ministra Szumowskiego wynosił 2 dni.

Otrzymane pismo z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2020 roku nie zawiera odpowiedzi na żadne z zadanych pytań.

W załączeniu pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia na wniosek Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna prosi Ministra Zdrowia o uwzględnienie w pracach Krajowej Rady do spraw Onkologii przedstawiciela Federacji.

Opublikowano: 12 mar 2020

W kształtowaniu systemu opieki onkologicznej w Polsce ujęcie perspektywy chorego jest szczególnie ważne. Członkami Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej są wiodące i doświadczone organizacje pacjentów onkologicznych. Zgłaszamy gotowość i chęć do dialogu ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, od których zależą rozwiązania systemowe opieki onkologicznej.