Aktualności

17 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie organizacji, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej z Ministrą Zdrowia – Izabelą Leszczyną.

Opublikowano: 18 kwi 2024

Dyskusja było okazją do wymiany poglądów na temat strategicznych tematów dla polskiej onkologii, w tym profilaktyki, diagnostyki, leczenia, a także edukacji i budowania świadomości na temat chorób nowotworowych i ich zapobieganiu. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła swoją otwartość na kontynuowanie konstruktywnego dialogu z organizacjami pacjentów.

Współpraca w ramach strategicznych celów Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej była głównym tematem spotkania przedstawicielek OFO w Ministerstwie Zdrowia z ministrą Izabelą Leszczyną w dn. 17 kwietnia 2024 r. Cele organizacji w takich obszarach, jak profilaktyka, ścieżka pacjenta, edukacja zdrowotna czy skuteczna diagnostyka i leczenie są zbieżne z celami resortu w dziedzinie onkologii, dlatego spotkanie miało konstruktywny przebieg.

W trakcie dyskusji przedstawicielki OFO złożyły na ręce pani ministry podziękowania za realizację dotychczasowych działań w obszarze onkopłodności, czy też zwrócenia większej uwagi na konieczność prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Podkreślono również dostrzeżenie realizacji pierwszych inicjatyw na rzecz zwiększenia zgłaszalności do badań przesiewowych.

Spotkanie było również okazją do omówienia kierunków działań i priorytetowych obszarów na kolejne tygodnie i miesiące. Wśród poruszanych tematów omówiliśmy m.in. dalsze działania w obszarze edukacji i budowania świadomości onkologicznej. Zwróciliśmy uwagę na ważny aspekt zmiany programu przesiewowego raka szyjki macicy i potrzebę refundacji testów HPV-DNA oraz cytologii płynnej. Zaakcentowaliśmy również pilne potrzeby w zakresie diagnostyki molekularnej i wprowadzenia rozwiązań pozwalających na rozliczanie badań molekularnych w ambulatorium i umożliwienie finansowania badań genetycznych z krwi, w tym badań genetycznych BRCA1/BRCA2.  – Liczymy na to, że jesteśmy bliżej wyjaśnień, czy wdrożenie tych rozwiązań w Polsce jest możliwe w najbliższym czasie – powiedziała Anna Kupiecka Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

Jednym z głównych obszarów dyskusji była profilaktyka. Jak podkreśliła pani ministra, resort bardzo docenia wszelkie akcje na rzecz promocji profilaktyki realizowane przez samorządy i różne organizacje oraz instytucje, jednak konieczne jest podjęcie w tym obszarze działań o charakterze systemowym. Podzielamy stanowisko, że profilaktyka onkologiczna i szerzej profilaktyka zdrowotna jest obszarem, który wymaga właściwego systemowego umocowania i pilnego wdrażania stosownych programów. W tym kontekście liczymy na konstruktywną współpracę z pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw profilaktyki zdrowotnej i współpracy międzyresortowej w tym zakresie.

Mamy świadomość, że ograniczony budżet Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest w stanie pozwolić na wdrożenie w szybkim czasie wszystkich oczekiwanych przez pacjentów, ale także samo ministerstwo, rozwiązań. Kluczowe jest, aby wybierać najpilniejsze, najbardziej zasadne działania, mogące przynieść efekt w najkrótszym możliwym czasie, zanim zostaną wprowadzone rozwiązania długoterminowe. Niezależnie od nich konieczne jest jednak realizowanie priorytetowych działań np. w obszarze profilaktyki. Właśnie takie inicjatywy, jak spotkania ministry zdrowia z organizacjami pacjentów są doskonałą okazją do tego, by identyfikować najistotniejsze potrzeby, oczekiwania oraz możliwości działań – podsumowała Dorota Korycińska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

Rozliczanie badań molekularnych wykonywanych z krwi w trybie ambulatoryjnym oraz finansowanie kompleksowego profilowania genomowego (CGP) to główne problemy dostępności do diagnostyki molekularnej.

Opublikowano: 6 mar 2024

Apelujemy o jak najszybsze rozwiązanie tych problemów.

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad finansowaniem kompleksowego profilowania genomowego.