Aktualności

Dwa dni robocze na konsultacje społeczne Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept!

Opublikowano: 20 paź 2023

Rozporządzenie ukazało się 18 października 2023 roku (środa), termin konsultacji – 3 dni (sobota).

Cyt.: Zwracam się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz przekazanie ich w
wersji elektronicznej umożliwiającej edycje tekstu na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377950/katalog/13011352#13011352

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

16 grudnia 2020 r.w Sejmie RP została powołana Podkomisja stała do spraw onkologii.

Opublikowano: 16 gru 2020

Wyrażamy nadzieję, że nowo powstała Podkomisja stanie się miejscem poszukiwania oraz procedowania najlepszych rozwiązań dla pacjentów onkologicznych. Składamy jednocześnie podziękowania panu Przewodniczącemu Tomaszowi Latosowi, pani Marszałek Sejmu RP oraz posłom i posłankom sejmowej Komisji Zdrowia za tę oczekiwaną od lat inicjatywę.