Aktualności

Jakie korzyści odnieśli pacjenci, którzy zostali objęci pilotażem Krajowej Sieci Onkologicznej?

Opublikowano: 30 kwi 2020

Czy pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej poprawił sytuację chorych na raka? Jakie są wyniki Ankiety Satysfakcji Pacjenta? Jak zostały wydatkowane środki finansowe, przeznaczone na realizację pilotażu KSO w poszczególnych ośrodkach? Ogólnopolska Federacja Onkologiczna ma nadzieję na uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania.Na nasze pismo otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Komentarz Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej:

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna ponownie wnosi o podanie wyników liczbowych Ankiety Satysfakcji Pacjenta w ramach KSO.

Opublikowano: 22 kwi 2020

W związku z niesatysfakcjonującą odpowiedzią na wniosek Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej o dane liczbowe dotyczące wyników Ankiety Satysfakcji Pacjenta (https://federacjaonkologiczna.pl/2020/03/20/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-bez-odpowiedzi-na-zadane-pytania/) Federacja ponownie wnosi o podanie pełnych danych liczbowych, uzyskanych w Ankiecie przeprowadzonej w ramach pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Otrzymana odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia: