Aktualności

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna bez odpowiedzi na zadane pytania.

Opublikowano: 20 mar 2020

24 lutego 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna złożyła wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, dotyczące Ankiety Satysfakcji Pacjenta https://federacjaonkologiczna.pl/2020/02/24/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-sklada-wniosek-do-ministra-zdrowia-o-dane-dot-ankiety-zadowolenia-pacjentow-z-pilotazu-kso/

Pytania dotyczyły:

  • przyjętej metodologii badania satysfakcji pacjentów
  • liczby respondentów Ankiety
  • liczby ośrodków objętych pilotażem.
  • liczby ośrodków objętych pilotażem, w których czas oczekiwania, wedle wypowiedzi Pana Ministra Szumowskiego wynosił 2 dni.

Otrzymane pismo z Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2020 roku nie zawiera odpowiedzi na żadne z zadanych pytań.

W załączeniu pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia na wniosek Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

5.5 mld złotych funduszu zapasowego NFZ przeznaczmy na onkologię.

Opublikowano: 25 lut 2020

25 lutego 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zaapelowała do ministra zdrowia i ministra finansów o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok i przeznaczenie funduszu zapasowego NFZ w wysokości 5,5 mld zł na świadczenia z zakresu onkologii. Przeznaczenie dodatkowych środków nie wymaga zmian w ustawie budżetowej, której projekt będzie rozpatrywany w tym tygodniu przez Senat.

Środki na onkologię

W kontekście toczącej się w przestrzeni publicznej dyskusji wokół finasowania polskiej onkologii, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwraca uwagę, że zwiększone środki na zapobieganie, wykrywanie i leczenie nowotworów są bezdyskusyjnie pilnie potrzebne. OFO zaapelowała do przedstawicieli resortów zdrowia i finansów o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok i przeznaczenie dostępnego funduszu zapasowego płatnika publicznego na wydatki związane z budową skutecznego systemu zapobiegania, wykrywania oraz leczenia nowotworów złośliwych w Polsce.

W oparciu o analizę stanu funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, złożyliśmy ministrowi zdrowia i ministrowi finansów prośbę o uwolnienie dostępnych środków z funduszu zapasowego NFZ i skierowanie ich na onkologię. Bez dodatkowego dofinansowania jeszcze
w 2020 roku na ten cel można przeznaczyć 5,5 mld złotych. To kwota, która w znaczący sposób wpłynęłaby na rozwiązanie wielu istotnych problemów, z którymi każdego dnia mierzą się polscy pacjenci onkologiczni
– mówi Dorota Korycińska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

5,5 miliarda z funduszu zapasowego

W wyliczeniach OFO powołuje się na odpowiedź Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na interpelację posłanki Marceliny Zawiszy. W dokumencie minister wskazuje na stan funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, który na koniec 2019 roku wyniósł 7,84 mld złotych.

OFO w piśmie kierowanym do ministrów zdrowia i finansów zaznacza, że zdaje sobie sprawę, że ujemny wynik finansowy NFZ musi zostać pokryty właśnie z funduszu zapasowego płatnika, niemniej pozostałe środki zdaniem organizacji mogą i powinny być wykorzystane na rzecz pilnych potrzeb polskich pacjentów onkologicznych. Organizacja wskazuje, że przy uwzględnieniu ujemnego bilansu w 2019 roku (2,24 mld zł) i zaplanowanego ujemnego wyniku finansowego (0,24 mld zł) w roku obecnym istnieje możliwość uwolnienia 5,5 mld złotych.

Kluczowe obszary

W oparciu o dane z raportu Uczelni Łazarskiego, przygotowywanego przy zaangażowaniu konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej i hematologii, prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zauważa, że dostępne środki
z funduszu zapasowego NFZ wystarczyłyby na sfinansowanie wszystkich potrzebnych terapii w najczęściej występujących guzach litych oraz chorobach hematoonkologicznych.[1]

Według analiz organizacji 5,5 mld złotych wystarczyłoby także na wykształcenie liczby specjalistów równej obecnie pracującym lekarzom, specjalizującym się w onkologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, radioterapii, patomorfologii oraz chirurgii onkologicznej. Pula budżetu pozwoliłaby także na wykształcenie 30 tysięcy pielęgniarek i na stworzenie systemu kontroli jakości oraz efektywności opieki onkologicznej, opartego o rejestry kliniczne.

W liście do ministrów zdrowia i finansów Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwraca uwagę na obecny nieefektywny i nieprzyjazny pacjentowi system opieki onkologicznej w Polsce, który wymaga pilnych zmian. W przypadku odmowy wykorzystania środków z funduszu zapasowego NFZ w proponowany sposób, OFO zwróciło się z prośbą do ministrów o podanie do wiadomości planów wykorzystania wskazanych środków wraz z harmonogramem planowanego ich wydatkowania.

W tym tygodniu podczas posiedzenia Senatu rozpatrzony zostanie projektu budżetu państwa na 2020 r., do którego złożono poprawkę o przeznaczeniu dodatkowych 2 mld zł na sfinansowanie systemu opieki onkologicznej.


[1]https://izwoz.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Koszty_nowych_technologii_lekowych_w_leczeniu_najczesciej_diagnozowanych_nowotworow._Prognoza_2019-2021.pdf