Aktualności

Pytania Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej o zapisy dotyczące projektu ustawy o Funduszu Medycznym

Opublikowano: 13 lip 2020

Obiecywana od 08 marca 2020 roku prezydencka ustawa o Funduszu Medycznym ma być rozpatrywana 21 lipca 2020 roku. Z przyczyn epidemicznych oraz ograniczeń technologicznych Sejmu RP organizacje pacjentów nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia tego dnia. Przesyłamy pytania drogą elektroniczną, w nadziei na otrzymanie wyczerpujących wyjaśnień.

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej z dnia 02 lipca 2020 roku:

https://federacjaonkologiczna.pl/2020/07/02/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-prosi-o-udzial-w-pracach-parlamentarnych-nad-zapowiedzianym-przez-andrzeja-dude-prezydenta-rp-funduszem-medycznym/

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna liczy na spotkanie z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy rozmawiać o dofinansowaniu onkologii w ramach zapowiadanego Funduszu Medycznego.

Opublikowano: 12 mar 2020

Zapowiedziany Fundusz Medyczny obudził ogromne nadzieje pacjentów onkologicznych. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna oczekuje na spotkanie, na którym omówione będą kluczowe obszary, które wg. pacjentów wymagają dokładniejszej analizy:

  • o ile zwiększy się dostęp do nowoczesnych terapii onkologicznych?
  • jaki będzie faktyczny wzrost wydatków na onkologię w związku z zapowiadanym Funduszem Medycznym i jak będą dystrybuowane te środki?
  • czy w ramach puli finansowej Funduszu Medycznego część środków będzie przeznaczona na analizę danych w ramach Krajowego Rejestru Nowotworów (e-KRN+)?

Odmowna odpowiedź Ministra Zdrowia na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej o udział w pracach nad Funduszem Medycznym.