32 mld złotych jest niewykorzystanych w systemie ochrony zdrowia – 16.05.2022r.

Ponad 30 mld na zdrowie powinno trafić do pacjentów
– OFO apeluje do ministra zdrowia

 

Nawet ponad 30 miliardów złotych niewykorzystanych środków może być dostępnych w polskim systemie ochrony zdrowia do końca 2022 r. W obliczu wielu niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów, organizacje zrzeszone w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej zwróciły się do Ministra Zdrowia z apelem o zwiększenie liczby finansowanych świadczeń, do których pacjenci czekają w długich kolejkach oraz zapewnienie natychmiastowego dostępu do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych.

Jak wynika z publicznie dostępnych danych, po zliczeniu środków dostępnych w funduszu zapasowym Narodowego Funduszu Zdrowia, pieniędzy związanych z niewykonaniem planu finansowego NFZ za 2021 r., wzrostem wpływów ze składki zdrowotnej i niewykorzystanych środków z Funduszu Medycznego, w tym roku w polskim systemie ochrony zdrowia może być jeszcze nawet 32,5 mld zł. Wydatkowanie tych pieniędzy np. na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną czy dostęp do nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych terapii mogłoby znacząco zmniejszyć nierówności
w zdrowiu i odmienić sytuację polskich pacjentów.

Uwagę na to zwrócili przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. W apelu skierowanym do Ministra Zdrowia wskazują na cztery dostępne źródła finansowania, które stanowią szansę na zmianę sytuacji polskich pacjentów w wielu obszarach – jeszcze w tym roku. Jak zaznacza Dorota Korycińska, Prezes Zarządu OFO, nawet pomimo skomplikowania systemu finansowania publicznego ochrony zdrowia, trudno wytłumaczyć, dlaczego w obliczu wielu pilnych potrzeb polskich pacjentów środki w tej skali pozostają niewykorzystane.

Źródło Wysokość Uwagi
Fundusz zapasowy NFZ 5,65 mld zł Do uwolnienia w ramach nowelizacji planu finansowego NFZ
Niewykonanie planu finansowego NFZ w 2021 r. 10,38 mld zł Do przekazania do funduszu zapasowego NFZ za zgoda Rady NFZ oraz do uwolnienia w ramach nowelizacji planu finansowego NFZ
Dodatkowa składka 10,5 mld zł Przy założeniu średniomiesięcznych wzrostów wg danych za marzec-kwiecień br., po uwzględnieniu ostatniej nowelizacji planu finansowego NFZ (9,1 mld żł na świadczenia)
Fundusz Medyczny 6 mld zł Obecnie na rachunku BGK znajduje się 3,51 mld zł, dodatkowe 2,5 mld zł trafi w przypadku 100-proc. realizacji panu wydatków w ramach FM w tym roku (2,46 mld zł)
Łącznie 32,5 mld zł

 

Ta kwota stanowi wielokrotność nakładów na opiekę specjalistyczną, podczas gdy badania opinii publicznej wskazują, że dostęp do tego rodzaju świadczeń jest największym wyzwaniem według obywateli. Jeżeli chcemy powstrzymać zjawisko nierówności w zdrowiu, wysoki odsetek obywateli doświadczających rujnujących wydatków na ochronę zdrowia, a przede wszystkim – zapewnić dostęp do publicznej ochrony zdrowia, oczekujemy działania instytucji publicznych – komentuje Dorota Korycińska.

W przesłanym do Ministra Zdrowia apelu organizacje zrzeszone w OFO zawnioskowały
o zabezpieczenie potrzeb chorych poprzez:

  1. natychmiastowe przeprowadzenie konkursów dla zakresów świadczeń, w przypadku których pacjenci najdłużej czekają w kolejkach, wraz z korektą wysokości taryf dla tych świadczeń;
  2. zapewnienie pełnej dostępności refundacyjnej wszelkich technologii medycznych
    o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania (lekowych i nielekowych);
  3. przedstawienie opinii publicznej informacji o skali niewykorzystanych środków w ochronie zdrowia oraz planie ich spożytkowania w okresie do końca 2022 r.;
  4. podjęcie działań naprawczych związanych z funkcjonowaniem Funduszu Medycznego.

Jednocześnie Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zadeklarowała pełną gotowość do współpracy
z Ministerstwem Zdrowia przy wyznaczeniu priorytetów wydatkowania dostępnych środków. Wykazała również gotowość do informowania opinii publicznej o przyczynach zaistniałej sytuacji oraz sposobom jej zaradzenia.

Pobierz notkę: