Ogólnopolska Federacja Onkologiczna: pieniądze z pilotażu sieci onkologicznej na rozwój projektów analitycznych NFZ

 

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeznaczenie niewykorzystanych środków na realizację pilotażu sieci onkologicznej na rozwój projektu „Zdrowe Dane” oraz rozbudowę potencjału analitycznego Funduszu. W ubiegłym roku nie wykorzystano ok. 35-40 mln zł na realizację programu pilotażowego w dwóch województwach.

Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęta w ubiegłym roku, przewiduje budowę systemu zbierania, agregowania oraz wykorzystywania danych przy kształtowaniu polityki zdrowotnej przez Fundusz. Jednym z elementów tego procesu jest projekt „Zdrowe Dane”, w ramach którego udostępniono szeroko dane zbierane przez Fundusz. W ubiegłym roku opublikowano również kilka raportów dotyczących struktury oraz jakości opieki zdrowotnej, w tym w chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz innych dziedzinach medycyny.

Według Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej obecnie nie istnieją przesłanki przemawiające za skutecznością aktualnej koncepcji sieci onkologicznej. Organizacja zwraca uwagę także na brak możliwości oceny czy pilotaż pozwolił odpowiedzieć na pytania, które stały za decyzją o jego rozpoczęciu. W trakcie prac nad pilotażem oraz po jego wprowadzeniu przedstawiciele resortu zdrowia wspominali, że sednem projektu jest zbieranie danych. Niestety na dzisiaj nie bardzo wiemy czy wprowadzenie pilotażu miało sens – mówi Dorota Korycińska, Prezes OFO i dodaje – tymczasem NFZ w ostatnim roku pokazał, że chce i potrafi wykorzystać swój potencjał, a publikowane analizy z dziedziny onkologii były krokami milowymi w procesie budowania rzetelnej debaty publicznej.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia podczas posiedzenia Podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, spośród 48 mln zł przeznaczonych na realizację pilotażu w 2019 r. wykorzystano ok 8-10 mln zł. Przeznaczenie tej kwoty na działalność analityczną NFZ pozwoliłoby również rozpocząć dyskusję nad koniecznością zapewnienia Funduszowi zasobów do realizacji swoich zadań. Nasz płatnik publiczny musi ściągać specjalistów dobrymi warunkami pracy oraz ciekawymi projektami, takimi jak „Zdrowe Dane” – komentuje Dorota Korycińska. Zgodnie z procedurami, przeznaczenie dodatkowych środków na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga nowelizacji planu finansowego, którego dokonują minister zdrowia oraz minister finansów.