Federacja-onkologiczna

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI RZECZNICZEJ

15 stycznia 2020 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO) zainaugowała swoją działalność. Organizacja parasolowa zrzeszająca osiem organizacji pacjentów została powołana, aby wspierać zmiany w systemie opieki zdrowotnej w obszarze onkologii.

Poznaj priorytety działalności rzeczniczej>