Aktualności

List otwarty Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

Opublikowano: 30 wrz 2020

Szanowni Państwo,w ostatnim czasie, w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną coraz częściej w publicznych wypowiedziach interesariuszy ochrony zdrowia oraz w mediach pojawiają się głosy, że kryzys w opiece zdrowotnej, szczególnie onkologicznej, a konkretnie dramatyczny spadek wykonanych świadczeń jest spowodowany między innymi nieuzasadnionymi obawami chorych przed kontaktem z kadrą medyczną, wywołanymi lękiem przed koronawirusem SARS-CoV-19. Tymczasem przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i niejednoznaczne. Nie ma w nas zgody na obciążanie pacjentów winą za tę niesłychaną trudną dla nich sytuację, stąd też występujemy z apelem o powstrzymanie się przed tego rodzaju oskarżeniami, kierowanymi w stronę tych osób, które są najbardziej poszkodowane i ponoszą oraz długo jeszcze będą ponosić konsekwencje fatalnej organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.