Aktualności

Potrzeby pacjentów onkologicznych w czasie epidemii SARS-CoV-2 – rozmowy w Ministerstwie Zdrowia.

Opublikowano: 25 cze 2020

Epidemia SARS-CoV-2 to ogromne wyzwanie dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Po kilkunastu tygodniach doświadczeń z pandemią liderki czołowych organizacji pacjentów onkologicznych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej spotkały się z Panem Sławomirem Gadomskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i przedstawiły potrzeby chorych onkologicznie w tym specyficznym czasie oraz zaproponowały swoje rozwiązania.

Wszystkie najważniejsze kwestie ujęte zostały w piśmie z dnia 15.06.2020 roku: https://federacjaonkologiczna.pl/2020/06/15/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-prosi-ministra-zdrowia-o-spotkanie-na-ktorym-omowione-bylyby-kluczowe-i-niezbedne-dzialania-zmierzajace-do-wyjscia-z-kryzysu-w-opiece-onkologicznej/

Poruszone problemy zostały szczegółowo omówione wraz z koncepcjami ich rozwiązania. Poczucie bezpieczeństwa pacjentów onkologicznych jest kluczowe, by chorzy mogli bez obaw bezpiecznie powrócić do leczenia. Informacja – czytelna, prosta, dostępna dla pacjenta jest kluczowa w jego budowaniu.