Aktualności

Sprawozdanie z realizacji pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Opublikowano: 11 lip 2023

Pierwszy wniosek o dostęp do kopii raportu z realizacji pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej składaliśmy w lutym 2020 roku.

https://federacjaonkologiczna.pl/category/obszary-monitoringu/kso/page/5/

Mieliśmy wówczas nadzieję na otrzymywanie systematycznych raportów, pozwalających na analizę procesu wprowadzania tego rozwiązania do systemu opieki onkologicznej w Polsce. Po ponad 3 latach i po zakończeniu pilotażu, sprawozdanie z jego realizacji nadal nie jest dostępne.

Wniosek Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się poniżej.

Odpowiedź NFZ