Aktualności

Dwa dni robocze na konsultacje społeczne Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept!

Opublikowano: 20 paź 2023

Rozporządzenie ukazało się 18 października 2023 roku (środa), termin konsultacji – 3 dni (sobota).

Cyt.: Zwracam się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz przekazanie ich w
wersji elektronicznej umożliwiającej edycje tekstu na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377950/katalog/13011352#13011352

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej