Aktualności

W lutym 2020 roku Rada Ministrów uchyliła Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 – 2024. W to miejsce przyjęto Narodową Strategię Onkologiczną. Pytamy o sprawozdania z NPZChN za lata 2016 – 2019 oraz realizację programu w tych latach.

Opublikowano: 20 maj 2020

Otrzymane odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia:


Publikujemy otrzymane sprawozdania poniżej.