Aktualności

Niekorzystne zmiany dla pacjentów w planie finansowym NFZ wymagają korekty.

Opublikowano: 12 paź 2020

Plan finansowy NFZ na 2021 rok zakłada zmniejszenie wydatków na refundację leków o ponad 3 mld zł w stosunku do założeń „Polityki lekowej państwa na lata 2018-2022”. Pozytywna dla chorych tendencja wzrostu odsetka wydatków na ten cel zostanie załamana. Apelujemy o korektę dokumentu.