Aktualności

Plan Finansowy NFZ na rok 2021 a „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”

Opublikowano: 29 Paź 2020

09.10.2020 roku, na skutek publikacji Planu Finansowego NFZ na rok 2021 i brakiem zgodności z dokumentem „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022” Ogólnopolska Federacja Onkologiczna wniosła o weryfikację dokumentu. Odpowiedź NFZ znajduje się poniżej pisma przewodniego OFO.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia:

Czy polska onkologia jest przygotowana do jesiennej fali zachorowań na COVID-19?

Opublikowano: 9 Paź 2020

Po serii pism i inicjatyw organizacji pacjentów zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej od początku epidemii COVID-19 wyrażamy zaniepokojenie brakiem informacji o stanie przygotowań opieki onkologicznej do przewidywanej od miesięcy fali zachorowań na SARS-CoV-19. Obawiamy się powtórki dramatycznych sytuacji z kwietnia, maja i czerwca 2020 roku. Mamy nadzieję na otrzymanie odpowiedzi.

List otwarty Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

Opublikowano: 30 Wrz 2020

Szanowni Państwo,w ostatnim czasie, w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną coraz częściej w publicznych wypowiedziach interesariuszy ochrony zdrowia oraz w mediach pojawiają się głosy, że kryzys w opiece zdrowotnej, szczególnie onkologicznej, a konkretnie dramatyczny spadek wykonanych świadczeń jest spowodowany między innymi nieuzasadnionymi obawami chorych przed kontaktem z kadrą medyczną, wywołanymi lękiem przed koronawirusem SARS-CoV-19. Tymczasem przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i niejednoznaczne. Nie ma w nas zgody na obciążanie pacjentów winą za tę niesłychaną trudną dla nich sytuację, stąd też występujemy z apelem o powstrzymanie się przed tego rodzaju oskarżeniami, kierowanymi w stronę tych osób, które są najbardziej poszkodowane i ponoszą oraz długo jeszcze będą ponosić konsekwencje fatalnej organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.