Aktualności

Jak rozumieć zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. szczepień pacjentów onkologicznych oraz hematoonkologicznych?

Opublikowano: 27 Sty 2021

22 stycznia 2021 roku ukazało się wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. objęcia pacjentów onkologicznych szybszą ścieżką szczepień https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/153. W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz lekarzy wątpliwościami, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ich wyjaśnienie.

16 grudnia 2020 r.w Sejmie RP została powołana Podkomisja stała do spraw onkologii.

Opublikowano: 16 Gru 2020

Wyrażamy nadzieję, że nowo powstała Podkomisja stanie się miejscem poszukiwania oraz procedowania najlepszych rozwiązań dla pacjentów onkologicznych. Składamy jednocześnie podziękowania panu Przewodniczącemu Tomaszowi Latosowi, pani Marszałek Sejmu RP oraz posłom i posłankom sejmowej Komisji Zdrowia za tę oczekiwaną od lat inicjatywę.

Plan Finansowy NFZ na rok 2021 a „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”

Opublikowano: 29 Paź 2020

09.10.2020 roku, na skutek publikacji Planu Finansowego NFZ na rok 2021 i brakiem zgodności z dokumentem „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022” Ogólnopolska Federacja Onkologiczna wniosła o weryfikację dokumentu. Odpowiedź NFZ znajduje się poniżej pisma przewodniego OFO.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia:

Niekorzystne zmiany dla pacjentów w planie finansowym NFZ wymagają korekty.

Opublikowano: 12 Paź 2020

Plan finansowy NFZ na 2021 rok zakłada zmniejszenie wydatków na refundację leków o ponad 3 mld zł w stosunku do założeń „Polityki lekowej państwa na lata 2018-2022”. Pozytywna dla chorych tendencja wzrostu odsetka wydatków na ten cel zostanie załamana. Apelujemy o korektę dokumentu.