Krajowa sieć onkologiczna

Rada Dialogu społecznego o Sieci Onkologicznej

Dzisiaj Podzespół do spraw ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, przeprowadził debatę na temat skutków wprowadzenia pilotażu Sieci Onkologicznej.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na brak publikacji przez NFZ raportu za pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania tego rozwiązania. Prawdopodobnie zostało to spowodowane brakiem przekazywania danych przez jednostki zaangażowane w pilotaż. Możliwe, że udało by się uniknąć tych problemów, gdyby w toku konsultacji publicznych, uwzględnione zostały uwagi organizacji zrzeszonych w OFO. W najbliższych tygodniach resort zdrowia będzie pracował nad wprowadzeniem sieci na terenie całego kraju. Będziemy się temu blisko przyglądać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *