Czy liczba świadczeń w opiece onkologicznej zmieniła się w I kwartale 2020 roku w porównaniu do ostatniego półrocza 2019 roku?

O liczbę świadczeń w zakresach chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologicznych programów lekowych i chemioterapii w I kwartale 2020 roku oraz w II półroczu 2019 roku pytamy Narodowy Fundusz Zdrowia (również wszystkie Oddziały Wojewódzkie NFZ).

Odpowiedź uzyskana z NFZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *