Krajowa Sieć Onkologiczna wymaga korekty. Konieczne do spełnienia warunki, by sieć należycie pełniła swoje cele są zawarte w piśmie, skierowanym do Ministra Zdrowia.

  1. Brak konfliktu interesów w nadzorze nad realizacją KSO.
  2. Przejrzystość danych.
  3. Zminimalizowanie nierówności w zdrowiu.
  4. Społeczny nadzór nad KSO.
  5. Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz analiza danych.

1 komentarze do: “Krajowa Sieć Onkologiczna wymaga korekty. Konieczne do spełnienia warunki, by sieć należycie pełniła swoje cele są zawarte w piśmie, skierowanym do Ministra Zdrowia.

  1. Роман pisze:

    Do sieci powinien zostac zakwalifikowany kazdy szpital, ktory spelnia warunki podstawowe. Kwalifikacji dokonuje dyrektor oddzialu wojewodzkiego NFZ (OW NFZ), oglaszajac w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ wykaz szpitali zakwalifikowanych w danym wojewodztwie do poszczegolnych poziomow zabezpieczenia. W wykazie wskazane zostana wszystkie profile, zakresy lub rodzaje swiadczen objete systemem zabezpieczenia dla kazdego z zakwalifikowanych szpitali.  Pierwszy wykaz zostanie ogloszony do 27 czerwca i bedzie obowiazywal od 1 pazdziernika 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Jezeli kwalifikacja przeprowadzona zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa nie pozwoli na zabezpieczenie wlasciwego dostepu do swiadczen, dyrektor OW NFZ moze dokonac kwalifikacji uzupelniajacej. Moze ona objac kazdy szpital, ktory nie spelnia warunkow, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczacy udzielania swiadczen w trybie hospitalizacji. Kwalifikacja uzupelniajaca wymaga uzyskania pozytywnej opinii ministra zdrowia, wydawanej na wniosek dyrektora OW NFZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *