Aktualności

Sprawozdanie z realizacji pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Opublikowano: 11 lip 2023

Pierwszy wniosek o dostęp do kopii raportu z realizacji pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej składaliśmy w lutym 2020 roku.

https://federacjaonkologiczna.pl/category/obszary-monitoringu/kso/page/5/

Mieliśmy wówczas nadzieję na otrzymywanie systematycznych raportów, pozwalających na analizę procesu wprowadzania tego rozwiązania do systemu opieki onkologicznej w Polsce. Po ponad 3 latach i po zakończeniu pilotażu, sprawozdanie z jego realizacji nadal nie jest dostępne.

Wniosek Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się poniżej.

Odpowiedź NFZ

Federacja-onkologiczna

07 lutego 2023 roku ukazał się Syntetyczny Raport Końcowy z programu pilotażowego opieki w ramach sieci onkologicznej.

Opublikowano: 9 lut 2023

Nie przyniósł odpowiedzi na wiele pytań. Z nielicznych danych w Raporcie wynika, że w wybranych pilotażowych podmiotach wzrosła liczba badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Nie jest wiadome, czy i jaki wpływ miało na ten stan rzeczy uwolnienie limitów na te badania, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 roku.

Zgodnie z Raportem, znacznie zmniejszył się czas oczekiwania pacjentów na leczenie. W okresie objętym pilotażem nastąpił spadek liczby przyjęć pacjentów do leczenia z powodu epidemii SARS-CoV-2. Z Raportu nie wynika, czy skrócenie czasu oczekiwania na leczenie jest efektem pilotażu czy sytuacji epidemicznej w kraju.

W trosce o jakość danych apelowaliśmy o wstrzymanie Pilotażu na czas epidemii.

https://federacjaonkologiczna.pl/2020/04/15/ogolnopolska-federacja-onkologiczna-wnosi-o-zawieszenie-pilotazu-kso-na-czas-pandemii-covid-19/

Raport znajduje się poniżej: