Aktualności

Jak rozumieć zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. szczepień pacjentów onkologicznych oraz hematoonkologicznych?

Opublikowano: 27 sty 2021

22 stycznia 2021 roku ukazało się wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. objęcia pacjentów onkologicznych szybszą ścieżką szczepień https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/153. W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz lekarzy wątpliwościami, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ich wyjaśnienie.

Apel OFO o jak najszybsze objęcie szczepieniami powszechnymi pacjentów onkologicznych.

Opublikowano: 14 sty 2021

Zgodnie ze stanowiskami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej https://ptok.pl/strona_glowna oraz ESMO https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination pacjenci onkologiczni powinni być objęci szybką ścieżką dostępu do szczepień przeciwko COVID-19.

Wyrażamy nadzieję, że resort zdrowia uzna rekomendacje PTOK oraz ESMO, umieszczając pacjentów onkologicznych w I grupie osób kwalifikowanych do szczepień.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, otrzymana 07 LIPCA 2021 roku: