Jak rozumieć zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. szczepień pacjentów onkologicznych oraz hematoonkologicznych?

22 stycznia 2021 roku ukazało się wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. objęcia pacjentów onkologicznych szybszą ścieżką szczepień https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/153. W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz lekarzy wątpliwościami, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ich wyjaśnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *