Aktualności

Jak rozumieć zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. szczepień pacjentów onkologicznych oraz hematoonkologicznych?

Opublikowano: 27 sty 2021

22 stycznia 2021 roku ukazało się wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. objęcia pacjentów onkologicznych szybszą ścieżką szczepień https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/153. W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz lekarzy wątpliwościami, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ich wyjaśnienie.