Aktualności

Profilaktyka raka piersi. Kto może kierować pacjentki na USG piersi?

Opublikowano: 5 sty 2022

Pytamy NFZ o specjalistów, którzy mają uprawnienia do kierowania pacjentek na USG piersi. Po wielu dyskusjach wiemy, że tej możliwości nie mają lekarze POZ. Odpowiedź NFZ znajduje się pod naszym pismem w tej sprawie.

Odpowiedź NFZ

Linki do wskazanych aktów prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000357/O/D20160357.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001248/O/D20131248.pdf

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822019dsoz,7104.html

Opublikowano: 19 sie 2021

Od wielu lat liczba zgonów na raka piersi w Polsce, jako jedynym kraju UE stale rośnie. Pytamy Narodowy Fundusz Zdrowia o liczbę świadczeniobiorców, u których rozliczono świadczenia zgodnie z rozpoznaniem raka piersi w 2019 oraz 2020 roku.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia: