Aktualności

Plan Finansowy NFZ na rok 2021 a „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”

Opublikowano: 29 Paź 2020

09.10.2020 roku, na skutek publikacji Planu Finansowego NFZ na rok 2021 i brakiem zgodności z dokumentem „Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022” Ogólnopolska Federacja Onkologiczna wniosła o weryfikację dokumentu. Odpowiedź NFZ znajduje się poniżej pisma przewodniego OFO.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia:

Niekorzystne zmiany dla pacjentów w planie finansowym NFZ wymagają korekty.

Opublikowano: 12 Paź 2020

Plan finansowy NFZ na 2021 rok zakłada zmniejszenie wydatków na refundację leków o ponad 3 mld zł w stosunku do założeń „Polityki lekowej państwa na lata 2018-2022”. Pozytywna dla chorych tendencja wzrostu odsetka wydatków na ten cel zostanie załamana. Apelujemy o korektę dokumentu.