Aktualności

Apel o zachowanie ciągłości podejmowania decyzji w polityce lekowej państwa.

Opublikowano: 22 lis 2023

Wspólnie z 60 organizacjami wystąpiliśmy z apelem do Ministerstwa Zdrowia w sprawie zachowania ciągłości podejmowania decyzji w dziedzinie polityki lekowej. Obecnie trwają prace nad projektem styczniowego obwieszczenia refundacyjnego. Naszym zdaniem należy dążyć do jak najszybszego zakończenia toczących się postępowań refundacyjnych. Dzięki temu, wiele grup pacjentów mogłoby uzyskać dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia od początku kolejnego roku. To sprawa kluczowa dla milionów obywateli korzystających z publicznej ochrony zdrowia każdego roku, a dla podopiecznych naszych organizacji to wprost sprawa zdrowia i życia.

Poniżej publikujemy treść apelu 60 organizacji pacjentów

Dwa dni robocze na konsultacje społeczne Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept!

Opublikowano: 20 paź 2023

Rozporządzenie ukazało się 18 października 2023 roku (środa), termin konsultacji – 3 dni (sobota).

Cyt.: Zwracam się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz przekazanie ich w
wersji elektronicznej umożliwiającej edycje tekstu na adres: dep-pl@mz.gov.pl.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377950/katalog/13011352#13011352

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej